Финал на театралната година за малките деца-актьори

Финал на творческата година година поставиха децата от театралната група на Снежана Малковска. За един сезон те успяха да обиколят детските градини, за да зарадват малчуганите със своите спектакли.