Често ли са свидетели потребителите на “сезонно намаление” на стоки ?

Не рядко надписи “сезонно намаление” примамливо подканват потребителите да посетят конкретен магазин, като не винаги в действителност има такова намаление .Често ли са свидетели потребителите на “сезонно намаление” на дадени стоки , което ги подвежда и как реагират в такива случаи? Вижте отговорите им в рубриката „ Вашият коментар“.