Четири проекта от Община Дупница ще участват в кампанията за „Чиста околна среда”


Четири проекта от Община Дупница ще участват в кампанията за „Чиста околна среда”на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Три от проектните предложения са за финансиране на детски площадки в селата Бистрица, Самораново и Яхиново, където идеята е да бъдат обновени изцяло старите детски кътове – с прилежащи пейки за отдих, детски съоръжения и екологични зони. Четвъртият обект е градинката „Левски“ в Дупница, където идеята е да бъде обновен изцяло детският кът с нови съоръжения и ударопоглъщаща настилка. А за своя сметка, Община Дупница предлага да предприеме дейности по ремонта на цялата площ. Всеки един от проектите е на стойност до 10 000 лева, колкото е максималната допустима сума, която Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната отпуска за финансиране на проекти от кметства и общини. Срокът за подаване на проектните предложения за общини и кметства е 2 март включително Резултатите от извършеното класиране на постъпилите Заявления ще бъдат обявени в срок до 13.04.2018г. Крайният срок предвиден за изпълнение дейностите по одобрените проекти за общини и кметства до края на месец ноември 2018 г.