Четири фирми с оферти за ремонт на улици в Дупница

Четири оферти бяха отворени днес на откритото заседание по избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на улици с подменен водопровод в Дупница. Поръчката е в две позиции на стойност 370 837 лв. без ДДС. 297 504 лв. от тях са заложени за ремонт на 1 369 метра от ул. “Евтим Трайчев”. За ремонтиране на 400 метра от улиците “Велико Търново”, “Ропотамо” и “Средец” са предвидени 73 334 лева.
Комисия с председател зам.кметът Красимир Георгиев, в присъствието на представители на участници, отвориха документите им. Кандидатите “Иса 2000” ЕООД-София, “Обединение Мегапроект Дупница”-Дупница и “Хидроистрелство” ООД-Герман участват и по двете позиции, а ДЗЗД “АМХ Пътпроект Дупница”-София са офертирали само първа позиция. Комисията продължава работа в закрито заседание, и след като приключи с работата по документите и проверката им ще обяви дата за следващо открито заседание, на което да бъдат отворени и ценовите оферти.