Гоце ДелчевНачалоОбщество

Ще има ли задължителна военна служба!? КС се произнесе.

Конституционният съд се произнесе по искането на служебното правителство за въвеждане на задължителна военна подготовка. Определението е гласувано единодушно.

Според Конституционния съд разбирането на правителството, че “воинските задължения” означават единствено “задължителната наборна военна служба” не намира опора в Конституцията. Разпоредбата в основния закон е ясна, пише КС – тя възлага възможно най-широката нормотворческа компетентност на текущия законодател, без да установява изрично конкретни ограничения относно начина за реализиране на конституционното задължение на българските граждани за защита на отечеството, съответно за подготовката им за изпълнение на това задължение. Парламентът е ограничен единствено от конституционните принципи и ценности. КС може да се произнесе дали ги е спазил, когато има конкретен закон. Парламентът е този, който следва да направи преценка, в съответствие със средата за сигурност и заплахите за страната в конкретния исторически момент, на необходимите и възможни начини за подготовка на гражданите за изпълнение на задължението им за защита на отечеството, се казва още в определението. И се напомня, че няма как правителството да очаква КС да свърши работата, която е негова и на парламента. Кабинетът на Гълъб Донев искаше задължително тълкуване на разпоредба от Конституцията, казваща, че “защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Измяната и предателството към Отечеството са най-тежки престъпления и се наказват с цялата строгост на закона”, както и, че “подготовката на гражданите за защита на отечеството се урежда със закон”. Въпросът на правителството беше: “Допуска ли Конституцията въвеждане на законова възможност за задължителна подготовка за защита на отечеството в мирно време на българските граждани със статус на запасни по смисъла на Закона за резерва на въоръжените сили, за придобиване, поддържане и усъвършенстване на способностите им за изпълнение на задълженията им във военните формирования?” Конституционният съд обаче обяснява, че се тълкуват норми, които са неясни. А в случая това не е така. Конституцията създава задължение за парламента да уреди със закон подготовката на гражданите за защита на отечеството. Изрични ограничения или изисквания във връзка със самата нормотворческа компетентност разпоредбата не съдържа, казват съдиите.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments