Щъркелите започнаха да пристигат в гоцеделчевско

Вече официално можем да заявим, че пролетта е тук. По информация от проучване на БДЗП Гоце Делчев и думи на местни жители, първият щъркел е дошъл на 8-ми март в село Заграде, а два щъркела са били забелязани и в с. Баничан информира Димитър Попов.

Димитър Попов от българското дружество за защита на птиците клон ГД обясни, че пролетната миграция на щъркелите е по-разпокъсана от есенната. При нея грациозните птици идват на по-малки ята или поединично. Най-напред пристигат мъжките индивиди, които подготвят гнездото. “Обикновено започват да идват в края на февруари и началото на март. Така че е нормално вече да са тук”, коментира Попов. През миналата година в село Баничан първият щъркел долетя от юг чак в каря на месец март и се настани отново в гнездото срещу това с видео наблюдение. Баничан е известен като селото с най-много щъркелови гнезда12 на брой. Бабите в селото открай време казват, че щъркелът е най-добрия приятел на човека, а легендите за красивите птици разказвани там са много. Хората от селото се надяват това да е знак за добра година, здраве и плодородие. Там, където има много щъркели има и много деца.