Ясни са фирмите, които ще рехабилитират по 4 улици в Дупница

Най-рано от 20 октомври ще може да започне работата в участъци със сменен водопровод по 4 улици в Дупница. Вече има избрани фирми-изпълнители, но тече срок за обжалване.

Договор с двете фирми може да бъде подписан едва след като изтече този срок, би трябвало работата да започне веднага след това. Обществената поръчка обаче е за проектиране и изпълнение на СМР, в документацията е посочен срок за проектиране 1 месец, 3 месеца за строителните дейности, гаранционния срок не по-малко от 12 месеца. Асфалтовата настилка ще се полага в дни, когато метеорологичните условия позволяват, а това са дни с температура +10 градуса обясниха от общината.

По първата позиция, която се отнася до ул. „Евтим Трайчев“ дейностите ще извършва ДЗЗД „АМХ Пътпроект Дупница“ а сумата отделена за ремонта е 297 374 лв., при заложени 297 504 лв. за 1 369 м.

За улиците „Ропотамо“, „Средец“ и „Велико Търново“ е избрана Обединение „Мегапроект“ с предложение от 71 133 лв. при предвидени 73 334 лв. Там ще се ремонтират общо 400 м. Живеещите в тези райони чакат рехабилитирането на улиците още преди полагането на водопровод, след който те се оказаха в още по тежко състояние.