ДупницаНачало

Община Дупница търси фирма за сметосъбиране

Въпреки, че договора за сметосъбиране и сметоизвозване на фирмата, която оперира на територията на община Дупница все още не е изтекъл е обявена нова поръчка. Както беше съобщено още преди няколко месеца, това ще се наложи поради изчерпване ресурса. Договора изтича догодина.

Сега ще се проведе нова процедура, но тя е под условие, тъй като няма осигурено финансиране се посочва в обществената поръчка. Изпълнението ще започне след осигуряване на финансиране и изпращане на възлагателно писмо от страна на възложителя до изпълнителя. Изпълнителят може да започне изпълнение на договора на свой риск, след отправяне на уведомително писмо до възложителя посочват още от администрацията. Срокът за изпълнение на услугите е 36 месеца или до достигане на прогнозната стойност по договора.

Поръчката е за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци от територията на Община Дупница до обособена площадка / инсталация за третирането им /друго съоръжение. Включва събиране и транспортиране на битови отпадъци от съдове с различен обем. Включено е и ръчно събиране на отпадъци от улични кошчета за отпадъци, разположени по улици, тротоари, алеи и площади, събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци със специален автомобил, събиране и транспортиране на строителни и растителни отпадъци, както и от съдове за отпадъци с обем 4 куб.м. Като част от поръчката е и измиване и дезинфекция на съдове за отпадъци с обем 1100 л. със специален автомобил, машинно метене на улици  и площади с автометачка, машинно миене на улици и площади на маркуч с автоцистерна. Прогнозната сума е 7 500 000 лв. без ДДС. В проекто договора, в графата санкции е посочено, че при констатирано с двустранен протокол неизпълнение на дейности налагат следните санкции за 1 бр. неизвозен съд за отпадъци – 30 лв. намаление от заплащането, неизвозени съдове от цялата улица от района – 130 лева намаление от заплащането, непочистена контейнерна площадка – 15 лева намаление от заплащането. В средата на месец август ще бъдат отворени офертите.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments