ДупницаНачало

1 млн.лв. за почистване на коритото на р. Джубрена

985 260 лева финансиране за аварийно почистване на река Джубрена в двете села – Крайници и Червен брег. Сумата е отпусната с постановление №140 на Министерски съвет по искането на Община Дупница за “Аварийно почистване от натлак, храстовидна и дървесна растителност и укрепване на коритото”.
Преди 2 години след проливни дъждове и снеготопене, реката излезе от коритото си в двете села, заливайки земеделски земи и създавайки реална опасност в следствие на ерозионните процеси от наводняване и на застроените имоти в района на двете села с нанасяне на огромни щети.
На 09.02.2021 г. е регистрирана чрез “Информация за последици от бедствие” към междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет реалната заплаха за живущите в прилежащите площи и за земеделските производители. Направен е оглед от междуведомствена комисия, изготвена е техническа експертиза и подробна количествено-стойностна сметка и входирано искането за отпускане на средства за предприемане на  необходимите действия. За село Крайници сумата е в размер на 449 395 лв за участък от 1060 метра, а за село Червен брег е 535 865 лева за участък от 1700 метра. Предстои изготвянето на документация за обявяване ан обществената поръчка.
Сред дейностите, които се предвиждат са почистване и оформяне на коритото на реката чрез изкопни работи, преместване и депониране на стари и новообразувани наноси, почистване на тревна храстовидна и дървесна растителност, изваждане на дънери и паднали дървета, почистване на отпадъци и замърсени площи. Ще бъде възстановен профила на увредените брегове на засегнатите участъци, укрепени бреговете, възстановяване на функционалността на дренажните ребра по десният бряг на реката при изградената корекция на моста и др.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments