Макар и бавно нещата в болницата започват да се случват“. Това каза по време на заседание на Икономическата комисия д-р Крум Бонев. Една от темите, които разискваха общинските съветници е назначаването на прокурист в лечебното заведение. На заседанието присъства и единственият предложен до този момент Александър Иванов.

Пред Икономическа комисия той заяви, че ако бъде избран ще спазва точно буквите на Закона и няма да прави компромиси. Ако няма пари за лекарства, няма да позволи да се прави незаконосъобразен ход, за да се платят. Съветниците обаче му напомниха, че в случая става дума за лечебно заведение, където най-важни са живота и здравето на пациента. Иванов е завършил в Свищов, работил е 3-4 години като счетоводител, има 25 годишен стаж в контролната дейност. Заяви, че приема тази работа като предизвикателство. От Иванов ще се очаква да дава отчет всеки месец как работят отделенията, кое е работещо и кое не.

Беше му обяснено, че ще работи в екип с временно изпълняващият длъжността управител доц. Димитър Недин, но го предупредиха, че може да остане сам на поста ако доц. Недин се обиди. Съветниците, заявиха, че за тях е важно общинската болница да я има.

Това, което коментираха още е, че нямат яснота точно какво е състоянието на лечебното заведение. Надяват се това да се изясни с назначаването на прокурист. Икономическата комисия се съгласи, че трябва да бъде изготвен нов одитен доклад за състоянието на болницата. Предишният такъв беше изготвен преди около 2 години.

Сред работещите в болницата има напрежение“ заяви д-р Крум Бонев, затова беше повдигнат и въпроса за среща на общинските съветници с персонала. Такава най-вероятно ще се състои след избирането и назначаването на прокуриsт, още следващата седмица. Целта на срещата ще бъде служителите да получат информация без тя да бъде препредавана от други лица.