Община Дупница с награда от Норвежката програма

Община Дупница бе удостоена с наградата за проект с най-много обновени сгради с мерки за енергийна ефективност на заключителната конференция организирана от Министерството на енергетиката. Събитието се е състояло във Военния клуб в София и на място са представени резултатите от изпълнението на програма “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, въз основа на подписан меморандум за разбирателство между Република България и Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Зам.кметът на Дупница Олга Китанова е получила наградата от зам.министъра на енергетиката и ръководител на програмния оператор Жечо Станков. Освен Дупница, само още 2 общини са отличени по т.нар. “Норвежка програма” – Враца и Бургас. “Няма как да не съм доволна, не толкова от наградата и признанието в случая, колкото за възможността да реализираме тези толкова важни дейности по програмата. Благодарение на нея успяхме да газифицираме училищата, детските градини в Дупница, както и общинската болница. Резултатите са видими, но по-важното е, че ефектът е изключителен, а условията за ученици, деца и лекуващи се в сградата на бившата “Транспортна болница” са съвсем различни”, коментира Китанова.


Същевременно кметът на Дупница инж. Методи Чимев е имал сутрин среща с Управителя на норвежката компания “Грийнзоун” AС – Франк Де Вит. На срещата е присъствал и зам.кметът на Дупница по европейските проекти Красимир Георгиев. “Обсъдихме някои от идеите, за които вече имаме намерения. Идеята на срещата бе да получим повече информация в този ранен стадий, за да не губим време по подготовката на документите и проектните предложения. Най-актуална е темата за цялостна подмяна на уличното осветление в селата на територията на общината. Другата идея, която се роди в разговорите е свързана с въвеждане на мерки за енергийна ефективност и в Професионалната гимназия по хранително вкусова и химични технологии, или както го знаем всички “Тютюневия техникум”. Очакваме да излязат насоките, за да разберем дали е допустима реализацията на това ни намерение. Другите теми бяха свързани с възможността за саниране на някои сгради, както и проекти свързани с биоразнообразието”, коментира инж. Чимев.