1225 пациенти са препочели друг общопрактикуващ лекар през месец декември

В последния месец на 2017 година 1225 души от област Кюстендил са предпочели друг общопрактикуващ лекар. Най-много пациенти сменили своя личен лекар са от община Кюстендил, а най-малко от общините Невестино и Трекляно.