14 февруари – ден на археолога

В деня на археолога Исторически музей Дупница представи резултатите от работата на терен през миналата година. Приоритетен обект за музея, освен Кулата, за който за съжаление в последните години няма средства е и църквата Св. Спас в с. Червен брег. Директорът на музея Анелия Геренска коментира, че не трябва да се пропуска сезон.

Един обект, трябва да продължи да бъде проучван, макар и с по-малко средства, но да не бъде пропускан сезон, тъй като обекта се занемарява. А така поетапно можем да го допроучим и да стартираме проект за реставрация и консервация на комплекса от средновековен паметник и раннохристиянски храм“ коментира Геренска.

И тази година разкопки ще има, и те ще продължат в зависимост от отпуснатите средства. Музеят, заедно с научния ръководител на обекта д-р Светла Петрова ще подготвят проект, с който да кандидатстват за финансиране пред Министерство на културата. През новия сезон предстои проучване на южната страна. Анелия Геренска коментира още, че с работата им не се нарушава средновековния храм. „Не можем да си позволим античния паметник да страда заради средновековния и обратно“ категорична е Геренска.

Тя се надява, през тази година да продължи теренното обхождане на територията на община Дупница и със съвременни методи да се допроучат и регистрират нови обекти на територията на общината, както беше направено през 2012 година за землищата на селата Яхиново, Червен брег и Крайници. Относно другата дейност на музея остава основно изграждането на постоянна експозиция. Община Дупница е входирала и е получила одобрение на проекта за адаптиране на бившия Младежки дом, и ако стартира Фонда на фондовете музейните фондове ще бъдат преместени за времето на ремонта.

От своя страна научния ръководител на обекта д-р Светла Петрова обясни, че в миналия сезон работата е била съсредоточена в северозападния край на базиликата, където да изяснят размера на северния кораб, тъй като там е имало паднала от земетресение стена. Тя е била вдигната след архитектурно заснемане. Открити са и основите на базиликата, както и един плочник около нея. От насипа, който идва от селището пък са получени много ценни резултати, които са дали възможност да се конкретизира хипотезата относно не само мястото и значението на селището, но и името му, а то е Болбабрия.