Кой съветник колко е отсъствал от заседания на ОбС Дупница

14 заседания е провел ОбС Дупница през 2017 година. Част от съветниците обаче не са присъствали на всички заседания. С най-много отсъствия е Даниела Симова от ГЕРБ – 6, като за две от тях има посочени причини, за останалите няма. С 5 отсъствия е Иван Раков от ОДБ, за 4 от тях е представил служебни бележки и болнични листове. От 4 заседания е отсъствал Емил Христов от БДЦ, но за нито едно отсъствие не е представен документ. С по 3 са д-р Йордан Никулчин от ГЕРБ, който вече напусна ОбС, Златко Славев от БСП и Христо Михалчев от Реформаторски блок. Има и съветници, които са отсъствали от 1 или 2 заседания.

12 от местните парламентаристи са присъствали на всяко едно от проведените миналата година заседания и нямат отсъствия.

Според Правилника за работа на ОбС при отсъствие по неуважителни причини от заседание или комисия, в която е избран общинският съветник възнаграждението се намалява съответно с 50 % за едно отсъствие от заседание при проведени 2 или повече заседания. При отсъствие от всички заседания, проведени през съответния месец общинският съветник не получава възнаграждение. Възнаграждението за участие в заседание в пълен размер се изплаща при участие в най-малко 70 % от взетите решения на местния парламент за съответния месец. През миналата година по две заседания са проведени през април, септември и ноември.