15 контролни горски пункта ще бъдат разкрити на територията на ЮЗДП

15 временни контролни горски пункта предстои да бъдат открити на територията на Югозападното държавно предприятие.Създаването им е допълнителна мярка срещу незаконния превоз на дървесина и стъпка към постигане на по-висока ефективност при опазване на горите.
Пет от пунктовете ще бъдат позиционирани в Благоевградска област – в районите на държавните горски стопанства в Гърмен, Якоруда, Петрич, Гоце Делчев и Разлог. В областите Кюстендил и Софийска се предвижда да бъдат разкрити по четири контролни поста – в Дупница, Радомир, Кюстендил, Брезник, Самоков, Елин Пелин, Ихтиман и Етрополе. Останалите два ще бъдат позиционирани в териториалните поделения в Белово и Тетевен.
На временните горски пунктове ще се извършват дежурства по утвърдени графици. Служителите ще следят за законния произход на транспортираната дървесина, дивечови и други недървесни горски продукти, като ползват автомобили със специален режим на движение. Местата, определени за контролни горски постове, ще бъдат обозначени с табела,уточняват от Югозападното дъравно предприятие.