15 паралелки първи клас в училищата в гр. Дупница

448 деца от община Дупница предстои да бъдат записани в 1 клас за новата учебна година. По време на среща инициирана от Регионално управление на образованието с директорите на основните училища в гр. Дупница и специалисти от Общинска администрация стана ясно, че националната информационна системата за предучилищно и училищно образование няма данни за 95 деца от тези 448, което означава, че най-вероятно тези деца не се намират на територията на страната.

На срещата всеки от директорите посочи броя на паралелките, които ще утвърди за 1-ви клас предстоящата учебна година, както следва: СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – 4 паралелки, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – 3 паралелки, СУ „Св. Климент Охридски“ – 2 паралелки, ОУ „Неофит Рилски“ – 3 паралелки, ОУ „Евлоги Георгиев“ – 2 паралелки, ОУ „Христаки Павлович“ – 1 паралелка.

Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора, а в срок до 10 април се информира началника на регионалното управление на образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

Засега няма яснота как ще се разпределят през новата учебна година децата от ромски произход. По силата на споразумение през минали години те бяха разпределени пропорционално, като всяка паралелка трябваше да има по 3 деца от ромски произход.

Съгласно графика за дейностите за осъществяване на прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г. в общинските училища на територията на град Дупница:

Приемане на молби (заявления) и приложени необходими документи за записване на първокласници – срок до 28 май 2021 г. включително;

Обявяване на списъците с класираните ученици – 17.00 часа на 2 юни в съответното училище;

Записване на приетите ученици – 3 и 4 юни 2021 г.;

Обявяване на свободните места – до 17.30 часа на 7 юни 2021 г. в съответното училище;

Попълване на свободните места – 8 – 11 юни 2021 г. включително в съответното училище;

Обявяване на свободните места – 14 юни 2021 г. в съответното училище;

Попълване на свободните места – до 15 септември 2021 г. в съответното училище;

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments