16 доброволеца от Кюстендил ще участват в Трансграничен проект между България и Македония

16 доброволеца от Кюстендил ще участват в Трансграничен проект между България и Македония.Партньор по проекта “Да премахнем границите пред доброволчеството” е кюстендилското читалище”Братство”,а водеща организация е Асоциация “Тимошки младежки център” в град Зайчар,Сърбия.Доброволците са на възраст от 16 до 29 години .Те са избрани след проведен конкурс ,на база техните интереси,опит и мотивация за участие в доброволчески дейности.Предстои ,доброволците да преминат обучение и практика в Центъра от семеен тип „Сияние” и Фондация „Сийдър“.Всички младежи успешно преминали практиката ще получат сертификат за работа в социално заведение.
Предстои в читалище”Братство” да бъде създаден доброволчески клуб, който ще бъде място за срещи на доброволците ,а също така и за провеждането на обучения,свързани с тяхната работа.