19 кандидати в конкурса за „призовкар“ в съда в Дупница

Голям интерес към свободната позиция „призовкар“ отчитат от съда в Дупница.Близо месец след обявяването на конкурса за вакантната длъжност 19 кандидати подадоха документи. Един от тях се отказа от участие, други двама отпаднаха поради липса на изискуеми документи за участие в конкурса.Те не са представили свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство и медицинско удостоверение, както и документи , удостоверяващи продължителността на професионалния опит и трудовия стаж. Недопуснатите кандидати могат в 7 дневен могат да обжалват решението на конкурсната комисия пред административния ръководител на РС Дупница.На 28 юни от 10 часа ще се проведе втория етап от конкурса. Тогава ще бъде проведен писмен изпит, на който кандидатите ще трябва да покажат знания относно общата нормативна уредба на съдебната власт. Третият етап е събеседване. Минималният размер на основната месечна заплата е 465 лв.