(Видео) От ВМРО предлагат изплащане на еднократна финансова помощ на бъдещи родители

Еднократната финансова помощ  да се изплаща от община Кюстендил  на родителите или осиновителите, за всяко новородено или осиновено първо, второ

Прочетете повече