(Видео) Музейната работилница за деца през октомври е посветена на плодородието

Темата на октомврийската работилница е вдъхновена от достигнали до нас културни паметници, изобразяващи характерните особености на региона, едни от които

Прочетете повече