(Видео) ОУ „Проф. Марин Дринов“ стартира инициатива за кариерно ориентиране

Целта на модула е да подпомогне кариерното ориентиране на седмокласниците, като осигури достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на

Прочетете повече