Наложена е нова принудителна административна мярка за ТЕЦ „Бобов дол“

„Експерти от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София извършиха комплексна проверка на „ТЕЦ – Бобов дол“ ЕАД в направления „Въздух“, „Отпадъци“, „Комплексни разрешителни“

Прочетете повече

Нова Наредба за условията и реда, касаещи общинските дружества предстои да бъде разгледана и гласувана от ОбС Дупница

Два са новите моменти в предложената за обсъждане Наредба за условията и реда, касаещи общинските дружества. Едната касае промяната на

Прочетете повече