Преизпълнение на данък сгради и такса смет за шестмесечието

„Въпреки въведеното извънредно положение в средата на месец март и свързаната с него по-ниска икономическа и социална активност на населението,

Прочетете повече