В условия на дистанционно обучение учениците ще получат безплатен достъп до електронни учебници

От 23 ноември, понеделник, всяко училище, което има паралелки в дистанционно обучение, ще може да осигури специално за тях безплатен

Прочетете повече