Представиха Общия устройствен план на Дупница

Наличието на актуален действащ Общ устройствен план Дупница е предпоставка за решаване на дългогодишни устройствени проблеми, включително регулация на територии

Прочетете повече