(Видео)Баскетболното игрище в двора на ПГТ”Никола Й. Вапцаров” с изцяло нов облик

Баскетболното игрище в двора на Професионалната гимназия по туризъм в Кюстендил ще има изцяло нов облик.Проекта се осъществява от Фондация

Прочетете повече