ОбА Дупница съдейства на собствениците с информация за санирането

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Процедурата вече

Прочетете повече