Ден: 27.03.2023

ДупницаНачало

Община Дупница търси изпълнител за цялостната подмяна на уличното осветление в 6-те големи села.

Община Дупница обяви обществена поръчка за изпълнение на строително- монтажни работи по въвеждане на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация,

Read More