Ден: 04.06.2024

ДупницаНачало

Изменения в Правилника за работа на ОбС Дупница предвижда нови правила за поведение по време на заседанията

Промени в Правилника за работа на ОбС, предлага председателя на мини парламента в Дупница. Предвидени са редица изменения. Като мотив

Read More