21 кандидати ще се борят за 6 вакантни места за надзиратели в затвора в Бобов дол

21 кандидати са допуснати в обявения конкурс за 6 свободни работни места за надзиратели в затвора в Бобов дол. Те ще трябва да се явят на 15.08.2017г. в 09.30ч. на стадиона в миньорския град за провеждане на първия етап от конкурсната процедура „Изследване на физическата годност”. Кандидатите е необходимо да се явят 15 минути преди определеното време в подходящ спортен екип.В деня на изпита, същите трябва да представят документ за самоличност –лична карта и медицинска бележка (или медицинско удостоверение) от личен лекар (или медицинско лице), че са годни да участват в изпитите за покриване на нормативите за изследване на физическата годност. Медицинската бележка или удостоверението е необходимо да е със срок на валидност 3 (три) дни, включващ и деня на изпита.

Няколко са етапите в процедурата: изследване на физическата годност, изследване на интелектуалните способности и езикова култура, психологическо изследване, и заключително интервю.

Участниците в конкурса показали най добри резултати ще бъдат назначени на работа като надзиратели в затвора в Бобов дол. 4 месеца е срока за провеждането на процедурата.