24 точки са включени в дневния ред за следващото заседание на общинския съвет в Кюстендил

На 31 август от 14 часа ще се проведе следващата сесия на местния парламент в заседателната зала на Община Кюстендил. Включените точки в предварителния дневен ред са 24 докладни записки.