27 заявления по Закона за достъп до обществена информация

По електронен път са подадени всички 27 заявления по Закона за достъп до обществена информация и са разгледани в срок. Това показва годишния отчет, публикуван на сайта на община Дупница.

Две заявления са препратени по компетентност на органа, който съхранява исканата информация, а едно е оставено без разглеждане на основание чл. 29 от ЗДОИ – заявителят не е уточнил предмета на търсената информация. 16 от питанията са от граждани, 7 – от неправителствени организации, 3 – от журналисти и 1 – от фирма. 10 от заявленията са във връзка с отчетността на община Дупница, 9 – с упражняване на права или законни интереси, 3 – за контролна дейност на администрацията и по 1 – за изразходване на публични средства и по други теми. През миналата година са постъпили и две жалби – срещу решение за предоставяне на достъп до обществена информация и срещу отказ показва още отчета за дейността.

За сравнение през 2019 година заявленията са били 9, толкова са били през предходната година, през 2017 са били само 6.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments