300 хиляди лева са предвидени в бюджета на община Гоце Делчев за подпомагане и развитие на спорта

В края на миналата година всеки от спортните клубовете в община Гоце Делчев, трябваше да предаде своя отчет за това, как са изразходвани средствата, осигурени им от общинската хазна. С новата закрита спортна зала и създаването на училищна спортна академия, която събира младите хора там, общината има за цел да активира спортната дейност в града и общината. 

След определяне на окончателна субсидия, всеки клуб изготвя финансов план и го представя за проверка и заверка в общината. Кметът прекратява финансовото подпомагане на спортен клуб, който е с прекратено членство в съответната спортна федерация, който е преустановил спортно-състезателната си дейност или не е разходвал предоставените средства по предназначение.