39 човека са загинали при катастрофи през миналата година в област Благоевград, сочи черната статистика

Броят на пътни произшествия по вина на водачите на моторни превозни средства в благоевградска област е 352. През миналата година най-голям брой произшествия са регистрирани през месец юли – 41, а най–малък през месеците януари и март – по 20. През месеците юли и август ранените лица са най-много – по 46, а най-малко са през месец януари – 18. Най-голям е броят на загиналите лица през месец юли – 7, а най–малък през месеците април,октомври и декември – по 2.

Ранените при пътни произшествия деца и младежи под 15 години са 11.5%, а от 15 до 24 навършени години – 22.2%. От общия брой на ранените участници в движението с най–висок дял са водачите на превозни средства – 51.5%, следвани от пътниците – 29.3% и пешеходците – 19.2%. Загиналите водачи при произшествия са 69.2%, а убитите пътници и пешеходци, съответно – 17.9.% и 12.8%. През 2016 г. на територията на област Благоевград 45.0% от пътнотранспортните произшествия са регистрирани в населените места – със 176 ранени и 7 убити. Извън населените места са регистрирани 200 произшествия, съответно с 257 ранени и 32 убити. По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Благоевград – 107, съответно със 119 ранени и 4 загинали, следвана от община Сандански, където са регистрирани 47 ПТП, с 59 ранени и 3 убити лица. Най–малко произшествия са регистрирани в община Белица – 3 на брой, със 7 ранени лица.