4-ма кандидати в конкурс за 2 места за социални работници и възпитатели в затвора в Бобов дол

4-ма кандидати продължават в съревнованието за двете свободни щатни бройки в затвора в Бобов дол за социални работници и възпитатели. Само един от кандидатите бе отстранен от процедурата при провеждането на психологическото изследване. На 23 февруари от 13 часа в затвора в Бобов дол ще се проведе заключителния етап в процедурата- заключителното интервю. Участниците в конкурса събрали най голям сбор от точки по време на изпитните етапи ще бъдат класирани на първите две места, което ще им даде възможност да започнат държавна работа,  като социални работници и възпитатели към затвора в Бобов дол.Процедурата за двете вакантни длъжности стартира през месец ноември на миналата година със заповед на заместник Министъра на правосъдието професор Николай Проданов. Първоначално 6-ма души подадоха документи за участие в конкурса, като двама от тях вече отпаднаха.