4 нови микробусa за нуждите на обществения превоз планира да закупи Община Дупница по проекта за интегриран градски транспорт

Община Дупница е обявила и обществената поръчка, която включва закупуването и доставката на 4-те нови малки автобуса, който ще обслужват новата линия на градския транспорт от кв. Байкал до Социалните жилища. Микробусите трябва да бъдат с климатична система, 17 места за правостоящи и 20 седящи места, като задължително 2 тях за бъдат обособени като приоритетни седалки за трудноподвижни хора. Според техническата спецификация вътре ще има обособено място за детски или инвалидни колички, както и информационни табели за направление на пътуването с възможност за изписване на маршрута и гласово оповестяване на спирките. Гаранционнияt срок на новите микробуси трябва да бъде двугодишен. Прогнозната цена за закупуването и доставката на превозните средства е 880 000 лв. без ДДС, а средствата са осигурени от ОП „ Региони в растеж“ .Офертите на участниците в процедурата ще бъдат отворени на 3 октомври. Паралелно с процедурата за закупуването на новите микробуси, Община Дупница е обявила и обществена поръчка за доставка на оборудване за сервизна база,за техническото им обслужване в м. Злево. Прогнозната сума за това е 37 000 лв. без ДДС, а офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 8 септември.