40 първокласници няма да влязат в клас на 15 септември

Два екипа трябва да работят в община Дупница за обхват на деца в образователната система. По информация на Диана Самарджиева, ст. експерт „Образование“ в община Дупница около 40 деца, които трябва тази учебна година да са първи клас не са обхванати в системата. Към този момент не е ясно колко са децата от горните класове са отпаднали и не посещават училище. Ясно е обаче, че тези деца няма как да започнат в началото на учебната година и след това ще трябва да наваксват с материала. Два са районите, в който два екипа ще работят по връщането на децата в образователната система. Първата група ще работи на територията на гр. Дупница, втората в селата в общината. Целта е децата, които не са обхванати в училищата да бъдат върнати там. Екипите работят едва от няколко дни. В комисиите са включени представители на община Дупница, детски градини, училища, здравни медиатори, представители на Полицията и Дирекция „Социално подпомагане“. Диана Самарджиева обясни, че има механизми, които да задължат родителите да осигурят на децата си образование.