40 работници по поддръжката на терените за обществено ползване са назначени в Дупница и по селата

40 човека започнаха работа към Община Дупница по проект “Работа”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”. Те ще бъдат ангажирани за срок от 12 месеца на 8-часов работен ден с възнаграждение в размер на минимална работна заплата, което се осигурява от от Агенцията по заетостта. Ангажиментите им са свързани с поддръжка на общински имоти и терени за обществено ползване– почистване, косене, метене и други съпътстващи дейности. 16 от тях ще работят в града, а останалите 24 са разпределени по селата. До сега за извършването на тези дейности на територията на града се разчиташе на около 30 човека. За големите населени места в общината по проект “Работа”са назначени по 2-ма, като те че бъдат на подчинение на кметовете и кметските наместници. С назначаването на новите служители ще се даде възможност за по-добра поддръжка в града и по селата, посочват от Община Дупница.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments