ДупницаНачало

ОбА Дупница съдейства на собствениците с информация за санирането

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинската администрация. В Дупница администрацията също е подготвена да отговори на всички въпроси касаещи предстоящото саниране.
Допустими са саниране в новата програма „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Първоначалните документи, които трябва да се подготвят са за сметка на кандидатстващите, като при одобрение сумата се възстановява. Важно е да се каже, че срокът е удължен до 31 май, но най-вероятно проектите ще се приемат в администрацията до 10 май, за да има време цялата необходима документация да бъде окомплектована.
Подробностите от Крум Крумов, отдел „Европроекти“ в ОбА Дупница.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments