5 фирми с оферти за подмяна на водопровод в участъци на 7 улици в Дупница

Комисия с председател зам.кмета на Община Дупница Красимир Георгиев отвори в открито заседание днес документите на фирмите, които участват в процедурата по избор на изпълнител за подмяната на водопроводи в участъци от 7 улици. На въпросните улици, след подмяната на водопреносната мрежа предстои рехабилитация с цялостно преасфалтиране и изграждане на тротоари по проекта за интегриран градски транспорт. 5 фирми подадоха документи, като на заседанието присъстваха и представители на част от участниците. Прогнозната стойност е 765 040,95 лв. и включва улиците „Венелин”, „Георги Икономов” (бившата „Бригадирска”), „Бузлуджа”, „Велико Търново”, „Васил Левски”, „Отец Паисий” и „Седма рилска дивизия”. Участниците са: “Мегаинвест-Холд” ЕООД-Дупница, “Овергаз Инженеринг” АД-София, “ДЗЗД Дупнишка вода”, в която влизат “Меридиан” и “ВиК”, “Галчев Инженеринг” ЕООД-София и “ПСТ Груп” ЕАД-София. След проверката на документите за допустимост, комисията ще обяви дата за отваряне на ценовите оферти. Предвидените дейности за приключване са за срок не по-дълъг от 60 каландарни дни, считано от датата на уведомление от възложителя.