5 662 428 лв. е общата рамка на проектобюджета на Община Сапарева баня за 2018 година

5 662 428 лв. –това е рамката на проектобюджета на Община Сапарева баня за 2018 година. За финансиране на делегирани от държавата дейности са предвидени 2 490 383 лв. Разходите за местни дейности ще са в размер на 3 172 045 лв. От местни данъци са прогнозирани приходи от 600 300 лв., в това число от данък върху недвижими имоти 235 000 лв, данък върху моторните превозни средства -200 000 лв, от туристически данък -60 000 лв. От данък придобиване на имущество са предвидени 120 000 лева. От общински такси се очаква да постъпят 826 000 лв., от тях 550 000 лв. за от такса битови отпадъци. Като постъпления от продажба на земя са заложени 300 000 лв., приходи от концесии -65 000 лв. Публичното обсъждане на проектобюджета на Община Сапарева баня за 2018 година е насрочено за 11 януари в заседателната зала на общината от 13.00 часа. Окончателната рамка на общинския бюджет за 2018 година ще определят общинските съветници на редовно заседание в края на месеца.