500 000 лв. за рехабилитация на уличната мрежа

Обществената поръчка е за рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Дупница по три позиции. Обхваща рехабилитация и ремонт на уличната мрежа предимно чрез изкърпване на дупки в асфалтовата настилка, а на места и преасфалтиране и цялостно асфалтиране. Общата стойност е 500 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение 60 дни.

За рехабилитация на вътрешната улична мрежа в града са предвидени 300 000 лв. за изкърпване на 12 800 кв.м. дупки. Освен това е предвидено и цялостно преасфалтиране на улиците Александър Стамболийски и Чаталджа.

За вътрешната мрежа в селата са заделени 100 000 лв. за 4400 кв.м. За четвъртокласната улична мрежа сумата също е 100 000 лв., но за 3900 кв.м дупки. В поръчката обаче е заложено и почистване на банкетите около пътя, включително и изрязване на храсти и тяхното извозване. Офертите на фирмите ще бъдат отворени на 12 април.