6 фирми участват в процедурата за доставка на информационни табла и системи за контрол на обществения транспорт

В открито заседание комисия, с председател зам. кметът по европроектите Красимир Георгиев отвори документите на кандидатите. Поръчката е обособена в две позиции, като за всяка от тях участват по три фирми, всички от София.
Общата прогнозна стойност на поръчката е 647 045 лв. разпределена, 298 480 лв. за доставка и монтаж на 59 електронни табла за автобусните спирки, както и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на GPS и бордови устройства за 35 автобуси, както и специализиран софтуер. В условията на поръчката беше залегнало и представяне на самите електронни табла.


Комисията продължава работа с проверката на документите и техническите параметри, които са предложени от кандидатите и в срок ще обяви дата за отваряне на ценовите оферти.

Тази процедура е част от големия проект за интегриран градски транспорт. Обществената поръчка за него обаче все още не е обявена, след като общината я прекрати преди няколко седмици.