8 кандидати за директор на Дневен център за възрастни хора с увреждания

10 са кандидатите за директор на Дневния център за възрастни хора с увреждания в Дупница. Не липсват и кандидати за останалите обявени позиции за работа в Центъра. Същевременно приключи и процедурата по набиране на потребители, след като срокът беше удължен два пъти вече е набран необходимият брой.

За мястото на директор в Дневния център за възрастни хора с увреждания в Дупница са допуснати 8 кандидати. Всички те отговарят на изискванията за предварителен подбор по документи. На събеседването ще се явят Надя Борисова, Моника Нешева, Анита Бедникова-Христова, Надя Коларова, Красимира Токева, Диана Кирилова, Първолета Василева и Елисавета Симеонова, която за кратко изпълняваше длъжността управител на Финансово-счетоводната къща.

Други двама кандидати не са допуснати, тъй като не притежават изискваната образователна специалност.

Шестима кандидати са допуснати до събеседване по позицията „Социален работник“, мястото е само едно, петима са кандидатите за свободното място на „Психолог“, осем са допуснати до събеседване за „Трудотерапевт“, шестима за „Арттерапевт“, четирима се конкурират за мястото на „Медицинска сестра“, трима за „Кинезитерапеврт/Рехабилитатор, единствено за санитари свободните места са пет, там до следващ етап са допуснати 15 кандидати.

Събеседването с одобрените кандидати ще бъде на 10 август.