Международният ден на младежта е от особена важност за световната младеж. В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 година. Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество.

Освен това денят предоставя уникалната възможност за това – младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво. Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите. На 17 декември 1999 г. с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната Конференция на министрите отговорни за младежта /състояла се в Лисабон на 8 – 12 август 1998г./ 12 август да бъде обявен за международен ден на младежта.

Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по-голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г., както и след това, одобрена от Общото събрание през 1995г. През декември 2009 година Генералната Асамблея на ООН прие резолюция, с която обяви началото на Международната година на младежта. Тя започна на 12 август 2010 и продължи до 12 август 2011 година. За отбелязване на Международния ден на младежта ООН разработи рамка с три основни цели:

– Повишаване ангажираността и инвестирането в младежта;

– Повишаване на младежкото участие;

– Повишаване на междукултурното разбирателство сред младите.

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт организират на 11-12 август 2017 г., в гр. Банско V-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ДИГИТАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ“.

Източник: regioni