ДупницаНачало

70 дни за ремонт на Градската градина

Малко повече от два месеца има фирмата, която спечели обществената поръчка за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за благоустрояване на Градска градина. Кметът Методи Чимев подписа договора с фирмата, спечелила поръчката.

Стойността на договора е 186 870 лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 70 дни. Първите 10 са предвидени за изготвяне на техническия инвестиционен проект след получаване на възлагателно писмо, след което 60 дни от откриване на строителна площадка за възложените по договора СМР-та. Площта на градската градина  е 17 451 кв.м. Сред възложените дейности са – почистване и фрезоване на тревни площи, затревяване, засаждане на растителност – иглолистна, широколистна, широколистни храсти, декоративни треви, многогодишни цветя, включително доставка на торове и всички, свързани с това разходи, изграждане на нова поливна система, водна проба на новата поливна система (преди затревяване на терена) за доказване на изправността и, поддръжка в продължение на още 2 месеца след приключване на дейностите.

Фирмата-изпълнител трябва да изгради автоматична поливна система, която да включва тръби, разпръсквачи и програматор на батерия с възможност за свързване към интернет, за да се командва и от разстояние. При изпълнение на поръчката, не трябва да се допуска замърсяване на улици и околната среда, да се осигури опазване на дърветата, тротоарите и площадките и намали неорганизираните прахови емисии, минимум чрез оросяване на строителната площадка и пътните настилки в границата на обекта, както и да отстрани за своя сметка всички възникнали дефекти и скрити недостатъци.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments