8 разрешителни за изкупуване на череши в Община Бобов дол

6 са населените места в Община Бобов дол, за които до момента са издадени разрешителни за обособяване на пунктове за изкупуване на череши. 2 са издадените разрешителни за село Горна Козница, две са в Коркина, и по едно разрешително е издадено за селата Долистово, Мламолово, Паничарево и Шатрово.

Заради по слабата черешова реколта, пунктовете за изкупуване на череши са в пъти по малко,  обясниха от администрацията, посочвайки, че   преди   години   техният  брой е бил над 20 на територията на миньорската община.

За разкриването на пунктове за изкупуване на череши , от Община Бобов дол уточниха, че няма срокове за подаване на заявления от страна на търговците. Припомням, че съгласно издадената заповед на кмета на Общината, кметовете и кметските наместници в селата имат ангажимент да определят местата,  където да бъдат обособени пунктовете. Молбите за издаване на разрешителни се подават в деловодството на администрацията.

200 лв е таксата за издаване на разрешително за изкупвачите на череши съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги. От 9 до 21 часа може да бъде работното време на пунктовете,  съгласно кметската заповед. Изкупването на череши е неоходимо да  се извършва само срещу предоставен документ за собственост на имота, от който се предлага реколтата.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам кмета на Общината Детелина Борисова,  както и на служителите на полицията в миньорския град.