ДупницаНачало

8000 лв .повече в сравнение с миналата година за зимно почистване на улиците в града

Община Дупница обяви обществена поръчка за избор на фирма, която да поеме зимното почистване на улиците в града и селата.

Позициите са две, първата е за зимно поддържане на градска улична мрежа в гр. Дупница с дължина малко над 78 км. където заложената сума е 158 000 лв., с 8 000 повече в сравнение с миналата година и за зимно поддържане на общински пътища на територията  на Община Дупница и извънградска улична мрежа в рамките на населените места на Община Дупница, включително гробищни паркове на селата с обща дължина 85 км. прогнозната стойност е 120 000 лв.
Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане. Основните дейности по зимното поддържане включват с
негопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове, а по отношение на обезопасяване на пътищата против хлъзгане – разпръскване на минерални материали и химически вещества. Договорът се сключва за сезон 2022-2023, от датата на подписване до 30.04.2023 г.

За сравнение сумата, която е изразходвана за сезон 2021/2022 година е в общ размер на 276 405 лв. за поддръжката на градската мрежа, общинските пътища и извънградската улична мрежа в рамките на населените места, както и по републиканските пътища. Тази година в обществената поръчка не е заложено почистване на републиканските пътища, те ще бъдат ангажимент на Областно пътно управление, тъй като няма подписано споразумение между тях и община Дупница. Офертите ще станат ясни в началото на ноември.

абониране
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments