81 семейства са се възползвали от облекченията за новородено

От 4 години община Дупница дава възможност на семейства да се възползват от облекчения за новородено.

До един месец от раждане на детето се подава заявление в деловодството на община Дупница, като семейството се освобождава от такса смет за срок от 3 години, а живеещите по селата се освобождават и от такса за детска градина, като помощта се отпуска за едногодишен период, считано от датата на записване на детето в детското заведение. Едно от изискванията е родителите да нямат задължения към община Дупница към момента на подаване на заявлението, както и детето да е записано като жител на общината.

За миналата година новородените са 253, подадените заявления за 81.

За 2017 година за подадени 50 заявления, което се равнява на 3237 лв., през 2018 са най-малко заявленията 24, което в паричен израз е 1590 лв., през 2019 са подадени 42 заявления, а стойността е 4 221 лв.

0 0 vote
Article Rating
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments