9.9% равнище на безработица през септември на 2017 г. отчитат от Бюро по труда-Кюстендил

2623 души е броят на регистрираните безработни в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил през месец септември на 2017 г. Равнището на безработица е 9.9%,като в сравнение с месец август,безработицата е намаляла с 0.1 пункта.В община Кюстендил 2510 души са регистрираните безработни,а равнището на безработица е 9.7%. В община Невестино безработните, регистрирани в Бюро по труда са 97 лица ,а равнището на безработица e 15.7%.
Най-ниско равнище на безработица от 8.9% се отчита за община Трекляно,където са регистрирани 16 лица.
Общия брой на регистрираните безработни от рисковите групи на пазара на труда през месец септември на 2017 година в Дирекция “Бюро по труда”-Кюстендил е 3962 лица.От тях най-много 1363 е броят на жените.
Броят на продължително безработните лица е 1085 души,а 921 са лицата над 50 годишна възраст.Следват младежите до 29 години ,които са 383 души и лицата с намалена трудоспособност – 210 души.
От дирекцията съобщават още ,че през месец септември в “Бюро по труда”-Кюстендил са заявени 175 работни места,на първичен трудов пазар 156 работни места и по програми за заетост 19 работни места.Най-много от заявените свободни работни места са в преработващата промишленост,образование и административни дейности.
За същия период на територията обслужвана от Дирекция”Бюро по труда”-Кюстендил са постъпили на работа 219 лица.От тях 179 са започнали работа на първичен трудов пазар,а по насърчителни мерки и програми по заетост – 40 лица.